ACXplus ติดโดยตรง

การยึดแผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม

ตั้งแต่สิ่งปิดตกแต่งผนังจนถึงด้านหน้าวัสดุปิดคลุมนอกอาคาร เทปของเราสามารถทำให้ได้ภาพที่งดงามน่าพอใจตั้งแต่สิ่งปิดตกแต่งผนังจนถึงด้านหน้าอาคารที่น่าสนใจ เทป tesa มีบทบาทสำคัญในการยึดเหนี่ยววัสดุที่มุ่งให้เกิดภาพปรากฎที่สะอาดหมดจด งดงามเจริญตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการยึดติดเชิงกล แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม – อะลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่น HPL (ลามิเนตแรงอัดสูง) หรือแผ่นโลหะ – ได้รับการยึดเหนี่ยวอย่างถาวรกับโครงสร้างพื้นฐานด้วย tesa® ACXplus เทปสองหน้าไม่ต้องการวัสดุช่วยเพิ่มอีก จึงทำให้เกิดเศษขยะมูลฝอยน้อยกว่า จุดที่ตั้งทำการผลิตที่สะอาด และมีขยะมูลฝอยน้อยกว่าส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เทปสองหน้าของเราช่วยให้การใช้งานสำเร็จได้รวดเร็ว เพราะว่าไม่จำเป็นต้องรอเวลาการบ่ม และส่วนประกอบที่ยึดเหนี่ยวให้ติดกันแล้วสามารถนำไปสู่ขั้นตอนถัดไปของกระบวนการได้โดยตรง ดังนั้น จึงประกันกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ต้องมีสภาพเงื่อนไขพิเศษในการเก็บรักษา

วิธีติดโดยตรง

การติดตั้งแบบปกปิดของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิตเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโลหะ:

  • มองไม่เห็นและออกแบบให้งดงามได้อย่างดีเยี่ยม
  • ไม่เกิดความเสียหายแก่วัสดุที่ใช้
  • ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และเหมาะที่จะใช้นอกตัวอาคาร
เพิ่มเติม

หนังสือรับรอง และรายงานการทดสอบจากภายนอก

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – การทดสอบการรับภาระแรงลมและการแทรกซึมของน้ำ
  • AAMA 501.6-09 – การทดสอบเรื่องแผ่นดินไหวบนส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร
  • NBR 10821-3/11 – การแทรกซึมของน้ำและอากาศของส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร
  • DIN EN 13501-1.2012 – การจัดระดับชั้นของปฏิกิริยาต่อไฟ
  • การทดสอบเรื่องพายุไซโคลน ตาม AS 1562.1, AS 4040.2/3 การใช้งานได้ และ AS 4040.3 การทดสอบการรับภาระแรงลมที่ได้รับการกระตุ้นเป็นวงจร  
แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม
แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม
แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม
แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม

แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม

แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม

แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม

แผ่นแผงที่ใช้ทางสถาปัตยกรรม

ดาวน์โหลด