แผงฉนวนสุญญากาศนี้ จำเป็นต้องติดไว้ที่ผนังด้านในและที่ประตูของตู้เย็นและตู้แช่แข็ง วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ ติดยึดไว้กับพื้นผิวด้วยเทปสองหน้า

แผงฉนวนสุญญากาศ

แผงฉนวนสุญญากาศนี้ จำเป็นต้องติดไว้ที่ผนังด้านในและที่ประตูของตู้เย็นและตู้แช่แข็ง วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ ติดยึดไว้กับพื้นผิวด้วยเทปสองหน้าตู้เย็นล้ำยุคแสดงคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น การใช้พลังงานต่ำเป็นประโยชน์สำหรับสภาวะแวดล้อมเช่นเดียวกับใบเสร็จค่าไฟฟ้าประจำเดือนของลูกค้า คุณลักษณะหนึ่งที่อำนวยให้ผู้ผลิตตู้เย็นทันสมัยให้สามารถผลิตอุปรณ์เครื่องใช้ระดับเขัยวนี้ได้ คือ สิ่งที่เราเรียกว่าแผงฉนวนสุญญากาศ (แผง VIP หรือ VIP) แผงเหล่านี้เสนอคุณสมบัติการเป็นฉนวนยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับวัสดุฉนวนแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการถ่ายอากาศออก ก็เพราะการเป็นฉนวนด้วยสุญญากาศนี้นี่เอง นอกจากนั้นแล้ว VIP ยังอำนวยให้ตัวเรือนของอุปกรณ์ทำความเย็นนี้บางลงด้วย ซึ่งให้เนื้อที่สำหรับการเก็บอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นแก่ผู้ใช้ แผงฉนวนสุญญากาศนี้ จำเป็นต้องติดไว้กับผนังด้านข้างและประตูของตู้เย็นและตู้แช่แข็ง วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ ติดยึดไว้กับพื้นผิวด้วยเทปสองหน้า เพื่อกันไม่ให้โฟมโพลียูรีเทน (ซึ่งจะทำให้การเติมเสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง) แทรกเข้ามาในระหว่าการเชื่อมติดและยกแผงให้เผยอขึ้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เทปจะต้องปิดพื้นที่ทั้งหมดของ VIP มิฉะนั้นแล้ว คุณสมบัติการขยายตัวดีเลิศของโฟมที่รวมกับแผงฉนวนสุญญากาศอาจทำให้เกิดการผิดรูปของผนังด้านข้างและประตูที่มองเห็นได้ tesa เสนอวิธีแก้ปัญหาที่ได้พัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานนี้ ซึ่งสนองตอบต่อเงื่อนไขข้อเรียกร้องอย่างสูงนี้ได้ ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สามารถเลือกจากประเภทผลิตภัณฑ์เทปผ้าใยสังเคราะห์สองหน้าของ tesa ได้ ความเหนียวเริ่มแรกในระดับสูงและค่าแรงติดยึดอย่างเพียงพอช่วยให้กระบวนการผลิตรวดเร็วและมั่นคง ในขณะเดียวกันก็ประกันคุณภาพยอดเยี่ยมในผลิตภัณฑ์ปลายทาง

ดาวน์โหลด