3. test 64284

เทปช่วยยึด tesa® 64284 ตอนนี้มีสีขาวแล้ว

tesa® 64284 เทปช่วยนึดสีฟ้าอ่อนที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ใช้ในการป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกินความเสียหายระหว่างการขนส่ง ตอนนี้มีจำหน่ายในสีขาวแล้ว เพื่อที่จะสามารถเข้ากับพื้นที่รอบๆ ได้ดีขึ่น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณดูสวยงามโดดเด่นมากขึ้นtesa® 64284 on refrigerator
tesa® 64284 on refrigerator

ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้สีขาว โดยเฉพาะด้านในของตู้เย็น เมื่อเครื่องใช้ฟฟ้าโชว์อยู่ในพื้นที่ขายเทปช่วยยึดสีขาวจะไม่โดดเด่นเกินไป

เหมือนกับ tesa® 64284 สีฟ้าอ่อน เทปสีขาวเหมาะสำหรับติดชั้นวาง ถาด และส่วนอื่นๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ติดอยู่กับที่ เพื่อที่จะป้องกันไม่เกิดการกระแทกในระหว่างการขนส่ง tesa® 64284 เหมาะกับการใช้งานรับน้ำหนักได้ปานกลา แรงตึงของเทป และเนื้อกาวแบบยางธรรมชาติ เนื้อเทปแบบ polypropylene ไม่ทำให้สีวัสดุเปลี่ยน และไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก 

เพิ่มเติม

ใหม่ tesa® 64284 เทปช่วยยึดสีขาว

tesa® 64284 in white
tesa® 64284 in white

tesa® 64284 ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ภายในตู้เย็น และยังเหมาะกับใช้ในการป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระหว่างการประกอบ ขนส่ง และติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ แก้ว พลาสติก หรือเหล็กที่ทำสีแล้ว เทปช่วยยึดยังช่วยป้องกันรอกขีดข่วน และฝุ่น เมื่อแปะบนประตูตู้เย็น และหัวเตา จะช่วยป้องกันไม่ได้เกิดการเสียหายระหว่างการขนส่ง 

คุณอยากทนลองใช้ tesa® 64284 สีขาวใหม่ของเราหรือไม่ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอตัวอย่างได้

เพิ่มเติม