แผงฉนวนสุญญากาศ (VIP) ได้รับการติดตั้งด้วยเทปสองหน้าเพื่อยึดแผ่นแผงไว้กับที่ในระหว่างกระบวนทำโฟม

การติดตั้งแผงฉนวนสุญญากาศ

จำเป็นต้องติดตั้งแผงฉนวนสุญญากาศเข้ากับตัวเครื่องด้วยเทปสองหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงโฟม PU แทรกเข้าสู่ชั้นยึดเหนี่ยวระหว่างกระบวนการทำโฟม มีความเสี่ยงที่โฟม PU อาจเข้าไปในชั้นยึดเหนี่ยวระหว่างแผงฉนวนสุญญากาศและตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลียงสิ่งนี้ จำเป็นต้องติดตั้งแผงฉนวนสุญญากาศ (VIP) บนตัวเครื่องโดยใช้กาวสองหน้า

เทปที่ใช้ควรมีความเหนียวสูง ค่าติดยึดที่เพียงพอ และแผ่นปิดที่ยกลอกออกได้ง่าย

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 7273 Multi Purpose (MP)
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
800 µm
tesa® 51571
Specifications
non-woven
ยางสังเคราะห์
160 µm
2 %
tesa® 68616
Specifications
non-woven
modified acrylic
130 µm
2 %
tesa® 88644
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
160 µm
ดาวน์โหลด