การยึดขดลวดบนตู้เย็นและตู้แช่แข็งให้ติดแน่นมากที่สุด

ขดลวดตู้เย็น

ขดลวดตู้เย็นและตู้แช่แข็งได้รับการติดไว้อย่างแน่นบนตัวโฟมโพลีสไตรีนให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้มีการถ่ายเทอุณหภูมิได้ดีที่สุดเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด จะต้องยึดเหนี่ยวขดลวดทำความเย็นเยือกแข็งให้ใกล้กับตัวโฟมโพลีสไตรีนของ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยวิธีนี้ ทำให้สามารถส่งถ่ายอุณหภูมิในอัตราสูงสุดได้ กระบวนการนี้จะยิ่งได้ผลมากขึ้นไปอีก เมื่อใช้เทปที่มีพื้นฐานเป็นฟอยล์อะลูมิเนียม

เทปที่ใช้ในการใช้งานนี้มีลักษณะพิเศษ คือ มีแผ่นรองรับที่ยืดหยุ่นและมีแรงยึดเหนี่ยวสูงบนโลหะและโฟมโพลีสไตรีน ในขณะเดียวกันสามารถคลายออกจากม้วนได้ง่าย เทปจะมีหรือไม่มีแผ่นปิดก็ได้

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 50525 PV1
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
60 µm
5 %
tesa® 50565
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
90 µm
8 %
tesa® 50575
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
120 µm
5 %
tesa® 60630
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
65 µm
3 %
tesa® 60632
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
65 µm
3 %
tesa® 60650
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
90 µm
6 %
tesa® 60652
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
90 µm
6 %
tesa® 60670
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
125 µm
8 %
tesa® 60672
Specifications
ลูมิเนียมฟอยล์
อะครีลิค
125 µm
8 %
tesa® 88644
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
160 µm
ดาวน์โหลด