โครงสร้างโลหะได้รับการตรึงติดด้วยเทปสองหน้า

การยึดประตูจากด้านใน

การยึดโครงสร้างโลหะด้วยสกรูเป็นวิธีแก้ปัญหาไม่ดีมากนัก การใช้เทปสองหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูเพิ่มเติม หรือต้องรอเวลาแห้ง ดังนั้นกระบวนการผลิตจะรวดเร็ว และยืดหยุ่นมากขึ้นสกรูยังไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่น่าพอใจในเรื่องการตรึงยึดโครงสร้างโลหะ เทปสองหน้ามีข้อได้เปรียบมากกว่า การใช้เทปช่วยให้ดำเนินกระบวนการผลิตได้รวดเร็ว สะอาด และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอการแห้งตัวในกรณีที่ใช้กาวน้ำ

เทปที่ใช้ควรมีสีดำสนิทเพื่อให้ออกแบบได้ดีที่สุด และมีแกนอะคริลิกหยุ่นหนืด เทปควรมีค่าติดยึดสูงกับกระจกและอะลูมิเนียม รวมทั้งมีคุณสมบัติในการเป็นตัวบุกันเสียง และลดการกระเทือนได้ดี

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

tesa® ACXplus 7074 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70725 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
3900 µm
1000 %
ดาวน์โหลด