สวิตช์เมมเบรนได้รับการติดตั้งไว้กับเครื่องซักผ้าโดยใช้เทปกาว

การติดตั้งสวิตช์เมมเบรน

การติดสวิตช์เมมเบรนขนาดบางด้วยเทปขนาดบางของเราบนอุปกรณ์เครื่องใช้ เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ข้อได้เปรียบหลัก คือ สามารถปั๊มตัดได้ง่าย และให้แรงติดยึดเกาะสูงสวิตช์เมมเบรนขนาดบาง สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์เครื่องใช้ได้โดยใช้เทปสองหน้าแบบบาง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นบางวิธีแล้ว เทปสามารถปั๊มตัดได้ง่าย และมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ได้กระบวนการใช้งานและผลลัพธ์ที่สะอาด 

เทปที่ใช้ควรมีแรงติดยึดสูงกับพลาสติกและมีแผ่นรองรับที่ยืดหยุ่น

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4928
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
48 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
48 µm
50 %
tesa® 51570
Specifications
non-woven
ยางสังเคราะห์
110 µm
tesa® 51571
Specifications
non-woven
ยางสังเคราะห์
160 µm
2 %
tesa® 68616
Specifications
non-woven
modified acrylic
130 µm
2 %
tesa® 68618
Specifications
non-woven
tesa® 68645
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
120 µm
tesa® 88644
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
160 µm
ดาวน์โหลด