เครื่องหมายสัญลักษณ์จะถูกติดลงบนอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยกาวสองหน้า
การติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์

การติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์

ด้วยเทปสองหน้า สามาถติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้โดยไม่ต้องตอกเจาะชั้นฐานโลหะหรือพลาสติก - เหมาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบเข้าด้วยกันล่วงหน้ามาก่อนเทปกาวสองหน้าทำให้การติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทำได้ง่ายขึ้น และสะอาดกว่า เทปจะช่วยให้ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้โดยไม่ต้องตอกเจาะชั้นฐานโลหะ หรือพลาสติก กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพมากเป็นพิเศษ ถ้าเทปมาในลักษณะที่ประกอบเข้าด้วยกันล่วงหน้ามาก่อน

เทปที่้ใช้นี้ ควรทนทานต่อการเสื่อมอายุ มีแรงยึดติดกับพลาสติกสูง และสามารถปั๊มตัดได้ง่าย

Read more

ผลิตภัณฑ์

Show filters
ดาวน์โหลด