การใช้ประโยชน์ – การติดตั้งจอแสดงผล

การติดตั้งจอแสดงผล

การติดตั้งจอแสดงผลที่ได้มีการติดเทปสองหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และสะอาด

ความสะอาด รวมทั้งความเที่ยงตรงเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อติดตั้งจอแสดงผล ถ้าติดจอแสดงผลด้วยเทปสองหน้ามาก่อนการใช้ การติดตั้งจะทำได้อย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทปที่ใช้ในการใช้งานนี้ควรมีความยึดติดสูงต่อพลาสติกและมีแผ่นรองรับที่ยืดหยุ่น นอกจากนั้น เทปยังจะต้องปั๊มตัดได้ง่ายอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์