แผงประดับตกแต่งได้รับการติดตั้งไว้กับด้านนอกของตัวเรือนโลหะด้วยเทปสองหน้า
การติดตั้งแผงงานออกแบบ

การติดตั้งแผงงานออกแบบ

การติดแผงประดับตกแต่งไว้กับด้านนอกของตัวเรือนโลหะแผ่นแผงจะต้องได้รับการติดตั้งไว้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันว่าฝุ่นละอองจะไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ และแผ่นแผงเหล่านี้จะไม่สั่นรัว สิ่งนี้จะสามารถทำได้โดยการติดแผงด้านหน้าโดยใช้เทปสองหน้า การติดเทปสองหน้าไว้ก่อนล่วงหน้าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย

เทปควรมีแรงติดยึดสูงต่อโลหะและพลาสติก ทนทานต่อแรงเฉือนและระดับอุณหภูมิสูงจนถึง 70°C ควรใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดหนา เพื่อหน่วงความดังของเสียงรบกวนให้ลดลง

Read more

ผลิตภัณฑ์

Show filters
ดาวน์โหลด