การติดตั้งแถบคิ้วประดับตกแต่ง

เมื่อติดตั้งสิ่งที่ใช้ติดประดับตกแต่งที่เป็นพลาสติกหรือโลหะลงบนประตูหน้า การใช้เทปมีข้อดีมากมาย เช่น กระบวนการทำงานที่สะอาด อื่นๆแถบคิ้วที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งติดเทปสองหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเป็นวิธีที่สะดวกสบายเพื่อลูกค้าปลายทางเป็นผู้ติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นตกแต่งที่ปิดช่องว่างบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แบบฝังใน ข้อได้เปรียบหลักข้อหนึ่ง คือ เทปทำให้กระบวนการใช้งานดำเนินไปได้อย่างสะอาด

นอกจากนี้แล้ว เทปกาวมีแรงยึดเหนี่ยวสูงที่จะรักษาแถบคิ้วประดับตกแต่งนั้นให้อยู่กับที่ และเทปชนิดโฟมจะช่วยหน่วงการสั่นสะเทือนและกันการสั่นรัว เทปคงทนต่ออุณหภูมิ ดังนั้นจึงทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

Read more

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® ACXplus 7044 Gray / White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
710 %
tesa® ACXplus 7063 High Adhesion
Specifications
โฟมอะครีลิค
Tackified Acrylic
800 µm
600 %
tesa® ACXplus 7065 High Adhesion
Specifications
โฟมอะครีลิค
Tackified Acrylic
1200 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7066 High Adhesion
Specifications
โฟมอะครีลิค
Tackified Acrylic
1500 µm
600 %
tesa® 62957
Specifications
โฟม PE
อะครีลิค
1000 µm
180 %
tesa® 64958
Specifications
โฟม PE
ยางสังเคราะห์
1050 µm
200 %
ดาวน์โหลด