การติดตั้งแถบคิ้วประดับตกแต่ง

เมื่อติดตั้งสิ่งที่ใช้ติดประดับตกแต่งที่เป็นพลาสติกหรือโลหะลงบนประตูหน้า การใช้เทปมีข้อดีมากมาย เช่น กระบวนการทำงานที่สะอาด อื่นๆแถบคิ้วที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งติดเทปสองหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเป็นวิธีที่สะดวกสบายเพื่อลูกค้าปลายทางเป็นผู้ติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นตกแต่งที่ปิดช่องว่างบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แบบฝังใน ข้อได้เปรียบหลักข้อหนึ่ง คือ เทปทำให้กระบวนการใช้งานดำเนินไปได้อย่างสะอาด

นอกจากนี้แล้ว เทปกาวมีแรงยึดเหนี่ยวสูงที่จะรักษาแถบคิ้วประดับตกแต่งนั้นให้อยู่กับที่ และเทปชนิดโฟมจะช่วยหน่วงการสั่นสะเทือนและกันการสั่นรัว เทปคงทนต่ออุณหภูมิ ดังนั้นจึงทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 7042 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
770 %
tesa® 7043 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
640 µm
770 %
tesa® ACXplus 7044 Gray / White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
710 %
tesa® 7045 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1200 µm
710 %
tesa® 7048 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
730 %
tesa® ACXplus 7063 High Adhesion
Specifications
โฟมอะครีลิค
Tackified Acrylic
800 µm
600 %
tesa® ACXplus 7065 High Adhesion
Specifications
โฟมอะครีลิค
Tackified Acrylic
1200 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7066 High Adhesion
Specifications
โฟมอะครีลิค
Tackified Acrylic
1500 µm
600 %
tesa® 7273 Multi Purpose (MP)
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
800 µm
tesa® 62957 Cold Temperature Tape
Specifications
โฟม PE
อะครีลิค
1000 µm
180 %
tesa® 64956
Specifications
โฟม PE
ยางสังเคราะห์
800 µm
180 %
tesa® 64958
Specifications
โฟม PE
ยางสังเคราะห์
1050 µm
200 %
tesa® 64962
Specifications
โฟม PE
ยางสังเคราะห์
1600 µm
180 %
ดาวน์โหลด