การติดตั้งแผงควบคุม

สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้จำนวนมาก มีจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นและเหตุผลทางด้านการออกแบบอื่น ๆ ทำให้เกิดเงื่อนไขข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นถึงขั้นตอนการติดตั้งแผงควบคุม การติดแผงอุปกรณ์ด้วยเทปสองหน้านั้น เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดจากวิวัฒนาการด้านการออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ ทำให้ต้องติดตั้งจอแสดงผล และแผงควบคุมขนาดใหญ่ขึ้น จอแสดงผลที่ติดเทปสองหน้าไว้แล้วเป็นวิธที่เหมาะสำหรับการยึดติดอย่างมีประสิทธิภาพ และสะอาด

เทปสองหน้าที่ใช้ควรมีให้เลือกความหนาหลายขนาด เทปควรปั๊มตัดได้ง่าย และมีแรงติดยึดสูงต่อพลาสติกและโลหะ

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4928
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 4959
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
3 %
tesa® 4959 PV36
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
3 %
tesa® 4965 Original
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 7273 Multi Purpose (MP)
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
800 µm
tesa® 51571
Specifications
non-woven
ยางสังเคราะห์
160 µm
2 %
tesa® 51579
Specifications
non-woven
อะครีลิค
140 µm
tesa® 60996
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
130 µm
tesa® 60999 PV4
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 62854
Specifications
โฟม PE
pure acrylic
800 µm
350 %
tesa® 62932
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
500 µm
270 %
tesa® 62934
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
800 µm
250 %
tesa® 68616
Specifications
non-woven
modified acrylic
130 µm
2 %
tesa® 68624
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 68626
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 68644
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 88644
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
160 µm
tesa® 62852
Specifications
โฟม PE
pure acrylic
510 µm
400 %
tesa® 68625
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
120 µm
tesa® 68645
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
120 µm
ดาวน์โหลด