การติดตั้งแผงกันชน

ติดแถบคิ้วที่เป็นพลาสติกหรือโลหะเข้ากับตัวเครื่องโลหะ โดยไม่ต้องใช้หมุดตอกและตะปูควง หรือรอเวลาให้กาวแห้ง และไม่เสี่ยงต่อการย้อยหยดซึ่งสืบเนื่องมาจากการใช้ระบบกาวน้ำ



ชิ้นประดับที่เป็นพลาสติกหรือโลหะ เช่น รางกันชน สามารถนำมาติดเข้ากับตัวเรือนโลหะได้โดยใช้เทปสองหน้า ในวิธีนี้ สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ตะปู หรือหมุดตอกได้ นอกจากนั้น คุณยังหลีกเลี่ยงการย้อยหยด หรือเวลาแห้งตัวของกาวน้ำที่ยาวนานได้ การใช้เทปสองหน้าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และสะอาดเมากกว่า

เทปที่ใช้ควรเป็นสีดำเข้มเนื่องจากเหตุผลด้านการออกแบบและมีแกนเป็นอะคริลิกที่หยุ่นหนืด นอกจากนั้น เทปควรมีลักษณะพิเศษที่มีคุณสมบัติในการหน่วงได้ดี และมีแรงยึดติดกับแผ่นกระจก และอะลูมิเนียมได้ในระดับสูง

Read more

ผลิตภัณฑ์

tesa® ACXplus 7044 Gray / White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
710 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
ดาวน์โหลด