ระหว่างการฉีด แบบพิมพ์จะถูกจับยึดติดกันไว้ให้แน่นโดยใช้เทปกาว

เสริมแรง

การจับยึดแบบพิมพ์ให้ติดกันอย่างแน่นหนา ตรงจุดที่ชิ้นส่วนสองชิ้น (เช่น ตัวเรือน PS กับตัวเรือนโลหะ) ต่อเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่โฟม PU ในระหว่างการฉีดเมื่อฉีดโฟม PU เข้าไปแล้ว โฟมอาจทำความเสียหายให้แก่ชิ้นส่วนได้ สามารถใช้เทปในการจับยึด ให้ติดกันอย่างแน่นหนาตรงจุดที่ชิ้นส่วนสองชิ้น (เช่น ตัวเรือน PS กับตัวเรือนโลหะ) ต่อเข้าด้วยกันได้ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายในระหว่างการฉีด

เทปที่ใช้ในการนี้ควรมีแรงยืดตัวสูง และทนทานต่อแรงเฉือน รวมถึงแรงฉีกสูง คุณควรลอกออกได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
116 µm
32.5 %
ดาวน์โหลด