ในระหว่างกระบวนการสร้างโฟม รูจะถูกปิดโดยเทปกาวเพื่อกันไม่ให้โฟม PU ดันไหลทะลักออกมา

การปิดรู

การปิดรูรวมทั้งช่องว่างในตัวเรือน PS หรือประตูจะช่วยกันไม่ให้โฟม PU ถูกดันไหลทะลักออกมาระหว่างการฉีดระหว่างกระบวนการฉีด, โฟม PU อาจดันไหลทะลักออกมาทางช่องว่างหรือรูได้ เพื่อป้องกัน จำเป็นต้องปิดรูและช่องว่างทั้งหมดบนตัวเรือน PS และบนประตู ควรใช้เทปที่ยึดเหนี่ยวกับโฟม PU ได้ดี เพื่อกันไม่ให้โฟมถูกดันไหลทะลักออกมา

เทปที่ใช้นี้ควรฉีกออกได้ด้วยมือ และมีสารยึดติดแบบเหนียวสำหรับการผนึกกันซึมได้อย่างมั่นคง

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
116 µm
32.5 %
tesa® 4309 PV1
Specifications
ยางธรรมชาติ
170 µm
12 %
NOPI® 4349
Specifications
ยางธรรมชาติ
110 µm
10 %
tesa® 50120
Specifications
ยางสังเคราะห์
12 %
ดาวน์โหลด