เทปผ้าใช้สำหรับปิดช่องว่างและรอยเชื่อมต่อระหว่างการฉีดเพื่อป้องกันโฟม PU ไม่ให้ถูกดันไหลทะลักออก

การปิดช่องว่าง

การปิดช่องว่างและรอยเชื่อมต่อทั้งหมด จะป้องกันโฟม PU จากการถูกดันให้ไหลทะลักออกมาในระหว่างการฉีด ดังนั้นเทปชนิดผ้าเหมาะสำหรับเค้าโครงของมุมขนาดเล็กได้ดีที่สุดในระหว่างการฉีดโฟม มีความเสี่ยงในเรื่องที่โฟม PU จะถูกดันให้ไหลทะลักออกตามช่องว่างขนาดเล็ก และจุดประกบต่อ ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ใช้เทปที่ยึดเหนี่ยว กับโฟม PU เพื่อปิดช่องว่างและรอยเชื่อมต่อทั้งหมด ในมุมขนาดเล็กและรอยเชื่อมต่อ วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การใช้เทปผ้า เนื่องจากเทปนี้ติดได้ในพื้นที่รูปร่างต่างๆ ง่ายกว่า

เทปที่ใช้ควรมีค่าติดยึดสูง ชั้นรองรับควรเชื่อมติดกับโฟม PU และควรคลายออกจากม้วนได้ง่าย และฉีกออกด้วยมือได้

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4124
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
60 %
tesa® 4661
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
300 µm
12 %
tesa® 4663
Specifications
ผ้าเคลือบ PE
ยางธรรมชาติ
290 µm
18 %
tesa® 4671
Specifications
ผ้าเคลือบอะครีลิค
ยางธรรมชาติ
280 µm
9 %
tesa® 50120
Specifications
ยางสังเคราะห์
12 %
ดาวน์โหลด