เทปที่มีการระบายอากาศ นำไปใช้ปิดรูในระหว่างกระบวนการทำโฟม เพื่อป้องกันโฟม PU จากการถูกดันให้ไหลทะลักออกมา
อากาศไหลผ่าน & ระบายอากาศได้

อากาศไหลผ่าน & ระบายอากาศได้

เทปที่มีการระบายอากาศปิดรูเพื่อป้องกันฟอง PU จากการถูกดันให้ไหลทะลักออกในระหว่างการฉีด ในขณะที่สามารถยอมให้กระแสอากาศไหลผ่านได้เทปที่สามารถระบายอากาศได้ สามารถนำไปใช้ปิดรูบนอุปกรณ์ได้ในระหว่างการฉีด เพื่อกันฟอง PU ไม่ให้ถูกดันไหลทะลักออกมา เทปที่มีการระบายอากาศ ปิดรูได้อย่างเพียงพอในขณะที่ยอมให้อากาศไหลผ่านได้ สิ่งนี้เป็นเครื่องประกันให้แน่ใจได้ว่ามีการหลีกเลี่ยง ไม่ให้มีการเกิดแรงดันสูงเกินไป

เทปที่ใช้ควรมีแผ่นรองรับซึ่งยอมให้กระแสอากาศไหลผ่านได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นแล้ว เทปนี้ต้องฉีกให้ขาดได้ด้วยมือ และปั๊มตัดตามแบบได้

Read more

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด