ในระหว่างการขนส่ง การประกอบเข้าด้วยกัน และการประกอบติดตั้ง พื้นผิวหน้าได้รับการป้องกันด้วยเทปกาว
การป้องกันพื้นผิวหน้า

การป้องกันพื้นผิวหน้า

ป้องกันชิ้นส่วนสำคัญที่เป็นกระจก พลาสติก หรือโลหะทาสี จากการขีดข่วน สิ่งสกปรก หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ในขณะประกอบเข้าด้วยกัน ในระหว่างการขนส่ง หรือในกระบวนการประกอบติดตั้งในระหว่างการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน การขนส่ง หรือในกระบวนการประกอบติดตั้ง ชิ้นส่วนสำคัญที่เป็นกระจก พลาสติก หรือโลหะทาสี อาจถูกขีดข่วนหรือเปรอะเปื้อนได้ สามารถใช้เทปป้องกันพื้นผิวหน้าชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ชิ้นส่วนเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการทำงานนี้

เทปที่ใช้ควรยึดเกาะได้เพียงพอ และทนทานต่อการเสื่อมอายุ ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ทิ้งเศษติดค้างเมื่อลอกออก

Read more

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4848 PV1
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
48 µm
200 %
tesa Bodyguard® 50535 PV0
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
EVA
59 µm
650 %
tesa® 51132
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
85 µm
250 %
tesa® 51136 PV0
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
105 µm
300 %
ดาวน์โหลด