ในระหว่างการขนส่ง ชั้นวางของที่เป็นกระจก และภาชนะที่เป็นชิ้นเดี่ยว ๆ ถูกตึงติดกับที่ด้วยเทปคาดรัด

การติดยึดชั้นวางของและภาชนะให้มั่นคงปลอดภัยในการขนส่ง

การยึดด้วยเทประหว่างการขนส่ง ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ชั้นวางของโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกระจก รวมทั้งป้องกันภาชนะที่เป็นชิ้นเดี่ยว ๆ และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่น ๆสามารถรักษาชั้นวางของ ภาชนะที่เป็นชิ้นเดี่ยว ๆ หรือชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่น ๆ ให้ติดอยู่กับที่ได้ในระหว่างการขนส่งโดยใช้เทปคาดรัด สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายให้แก่ชิ้นส่วนระหว่างการขนส่งได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นวางของที่เป็นกระจก) โดยใช้เทปกาวที่แข็งแรงซึ่งสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งเศษติดค้างแต่อย่างไร

เทปที่ใช้ควรมีแรงยืดในระดับสูงเพื่อหยุดการสั่น และไม่ฉีกขาด

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4224
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
116 µm
32.5 %
tesa® 64250
Specifications
MOPP
อะครีลิค
79 µm
30 %
tesa® 64283
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 64293
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
72 µm
30 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
107 µm
30 %
ดาวน์โหลด