ประตูถูกตรึงติดไว้ด้วยเทปคาดรัดระหว่างการขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อบานพับประตู

การติดยึดประตูให้มั่นคงปลอดภัยสำหรับการขนส่ง

เทปจะรับระวางน้ำหนักบางส่วน ดังนั้น การกระแทกอย่างแรงจะไม่ส่งผลกระทบต่อบานพับประตูแต่อย่างไร จึงหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ในขณะที่ขนส่งประตู แรงกระแทกอย่างแรงอาจทำให้ชิ้นส่วนของประตูเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บานพับประตู การใช้เทปที่แข็งแรงซึ่งจะช่วชยรับระวางน้ำหนักบางส่วน จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการกระแทกและการร้องเรียนที่จะตามมาได้

เทปที่ใช้ควรแข็งแรงมาก และมีแผ่นรองรับที่ทนทานต่อแรงเค้นสูง จะต้องแน่ใจได้ว่าสามารถลอกออกได้โดยไม่มีเศษติดค้างแม้ในสภาพอุณหภูมิต่ำ

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

tesa® 4224
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4288
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
116 µm
32.5 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
107 µm
30 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
150 µm
35 %
ดาวน์โหลด