ระหว่างการขนส่ง แผงหัวเตาโลหะจะถูกรักษาไว้ให้อยู่กับที่โดยการใช้เทปกาว

การติดยึดแผงหัวเตาให้มั่นคงปลอดภัยในการขนส่ง

สามารถรักษาแผงหัวเตาโลหะให้ติดอยู่กับที่ด้วยเทป เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่และป้องกันการขีดข่วน เทปสามารถติดบนฟิล๋มอื่นหรือแผ่นกระดานได้ด้วยเช่นเดียวกันเทปคาดรัดที่แข็งแรง สามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งเศษติดค้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการขนส่ง เทปนี้ช่วยรักษาแผงหัวเตาโลหะให้ติดอยู่กับที่ และกันการเคลื่อนทีซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น รอยขีดข่วนแก่ตัวเครื่องหลัก นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถใช้เทปในการตรึงยึดฟิล์มอื่นหรือแผ่นบอร์ดได้เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

เทปที่ใช้ควรมีแผ่นรองรับที่แข็งแรงมากและทนทานต่อแรงเค้น และสามารถลอกออกได้แม้ในสภาพอุณหภูมิที่ต่ำกว่า

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4224
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4298
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
116 µm
32.5 %
tesa® 64250
Specifications
MOPP
อะครีลิค
79 µm
30 %
tesa® 64283
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 64293
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
72 µm
30 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
107 µm
30 %
ดาวน์โหลด