เทปคาดรัดของ tesa เป็นวิธีแก้ปัญหาทันสมัยสุดสำหรับการยึดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มั่นคงปลอดภัยในขณะขนส่ง
หมวดวิธีแก้ปัญหาด้วยเทปกาว สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

หมวดวิธีแก้ปัญหาด้วยเทปกาว สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เราเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทปกาวสำหรับการใช้งานในทุกสาขา - ตั้งแต่ความช่วยเหลือในการผลิตที่มองไม่เห็น จนถึงวิธีแก้ปัญหาเรื่องการยึดเหนี่ยวที่สำคัญ และวิธียึดให้มั่นคงปลอดภัยในขณะขนส่งวิธีแก้ปัญหา

ดาวน์โหลด