การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลูกค้า คือ พันธมิตรคู่คิดทราบถึงความต้องการของลูกค้า

การพิมพ์ IPM PWP
เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

เมื่อถึงขั้นตอนการวางชุดสายไฟในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ การผลิตโทรศัพท์มือถือที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ หรือกระบวนการพิมพ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และกระดาษ นักพัฒนาของ tesa รู้จักคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นอย่างดี

พวกเขาทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการที่ทำให้เหมาะที่สุดอย่างสม่ำเสมอ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นได้รับการมุ่งไปที่ตลาดลูกค้าปลายทาง บริษัทได้ทำการผลักดันเพื่อให้เข้าถึงตลาดใหม่เช่นเดียวกันด้วย อย่างเช่น ภาคเทคโนโลยีการแพทย์

งานที่ดำเนินการโดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นรวมถึงการวางแผน การดำเนินการ และการตรวจสอบทบทวนกิจกรรมของโครงการทั้งหมด ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการวิธีแก้ปัญหาระบบใหม่หรือปรับให้ดียิ่งขึ้น นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด หรือปรับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการให้เหมาะดีที่สุด

ในการทำให้บรรลุผลนี้ได้นั้น ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ้วนทั่วเป็นเรื่องสำคัญพอกับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับเพื่อร่วมงานวิจัยในแผนกอื่น

Read more