พนักงาน ที่ tesa Technology Centre ที่ ฮัมบวร์ก

การพัฒนากระบวนการ

กระบวนการล้ำหน้าที่มีศักยภาพสำหรับอนาคตความร่วมมือกันในกระบวนการที่เรียกว่าการควบคุมการออกแบบ เป็นหนึ่งในงานที่ดำเนินอยู่ในโครงการ ซึ่งทำงานโดยวิศวกรและนักพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการ ซึ่งรวมกันเป็นคณะผู้ทำงานด้านเทคนิคของ tesa ระบบต้นแบบที่ยืดหยุ่นถูกนำมาใช้เพื่อเตรียมตัวอย่างแรกเริ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการด้านการพัฒนาต่าง ๆ

เทคนิคกระบวนการทันสมัย

กระบวนการที่ทันสมัยที่มีศักยภาพสำหรับอนาคต
กระบวนการที่ทันสมัยที่มีศักยภาพสำหรับอนาคต

ในขณะเดียวกัน เทคนิคกระบวนการที่ทันสมัยได้รับการพัฒนาด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงงานของ tesa ในภาคสนาม เพื่อที่จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพระดับยอดไว้อยู่

ขอบเขตความสามารถที่พนักงานของเราเสนอให้นั้นครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผลิตวิธีแก้ปัญหาระบบยึดติดเอง ซึ่งรวมทั้งเทคโนโลยีการเคลือบ การทำสารประกอบ เทคโนโลยีการทำให้เกิดโพลิเมอร์ เทคโนโลยีการอัดขึ้นรูป วิธีการปรับสภาพทางกายภาพก่อน และเทคโนโลยีการแปรรูป


การร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เป็นหลักสำคัญสำหรับการแปลงความคิดริเริ่มให้เป็นกระบวนการผลิตที่มั่นคงได้

Read more

การผลิตโดยไร้สารทำละลาย

หนึ่งในเป้าประสงค์ที่สำคัญยิ่งของ tesa ในกระบวนการนี้ คือ การลดปริมาณสารทำละลายที่ใช้


แผนกพัฒนากระบวนการมีบทบาทหลักในการดำเนินการไปสู่การทำให้จุดประสงค์นี้เป็นจริงขึ้นมา

Read more