เราทำงานกับมวลสารยึดติดชนิดใหม่และที่ได้รับการปรับให้เหมาะยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาส่วนประกอบ

พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่The foundations of new productsความรู้ในเรื่องวัสดุและกระบวนการ

นอกจากความรู้ดีเด่นในเรื่องการตลาดแล้ว ความสำเร็จของพัฒนาการใหม่ยังขึ้นอยู่กับ ประการแรกและสำคัญที่สุด คือ ความรู้ที่เป็นเลิศในเรื่องวัสดุและกระบวนการ
การใช้วัสดุนวัตกรรม และ/หรือ กระบวนการผลิตนั้น บ่อยครั้งมากที่เป็นสิ่งสำคัญในการให้วิธีแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเกิดขึ้นใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อน

เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น คณะนักวิชาการ ผู้ค้นคว้าวิจัยในห้องปฏิบัติการ และวิศวกรของ tesa ทำงานเพื่อพัฒนาฐานงานเทคโนโลยีซึ่งได้พัฒนามาแล้วที่ tesa ต่อไปอีกอย่างสม่ำเสมอ คณะผู้ทำงานเหล่านั้น มุ่งจุดสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปที่พัฒนาการใหม่และต่อไปในเรื่องสารยึดติดที่มีขอบเขตอันกว้าง

Read more

สารยึดติดใหม่ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ยางธรรมชาติเป็นเพียงส่วนผสมหนึ่งในบรรดาส่วนผสมหลายหลากที่นำมาใช้ทำเทปสมบูรณ์แบบ
ยางธรรมชาติเป็นเพียงส่วนผสมหนึ่งในบรรดาส่วนผสมหลายหลากที่นำมาใช้ทำเทปสมบูรณ์แบบ

กระบวนการและสูตรการใช้โพลิเมอร์ใหม่ทำให้สามารถใช้เทปติดเองได้สำเร็จในสาขางานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขอบเขตอันกว้างของวัสดุรองรับ และการเคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษ ขยายเขตความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ออกไปอย่างสม่ำเสมอ


การวางรากฐานเทคโนโลยีใหม่โดยสิ้นเชิง เช่น การพัฒนาสารยึดติดที่ไร้สารทำละลาย ซึ่งผลตามมา คือ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนั้น เป็นเรื่องท้าทายพิเศษ

Read more

การทำงานเป็นทีม: พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

จุดมุ่งหมายของเราในเรื่องนี้ คือ เพื่อประกันว่าบริษัทสามารถคงความเป็นคู่แข่งอยู่ได้ในระยะยาว การรับรู้โดยเนิ่นถึงแนวโน้มด้านวัสดุและเทคโนโลยีมีความสำคัญเช่นเดียวกับความร่วมมือกันอย่างได้ผลระหว่างแผนกพัฒนากระบวนการและแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์


การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานจากต่างแผนกและต่างอาชีพมักจะเสนอพื้นที่อันอุดมสำหรับแนวความใหม่อยู่บ่อยครั้ง

Read more