กระบวนการพัฒนาที่ tesa ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการใหญ่ สาม ประการ คือ การพัฒนาองค์ประกอบ การพัฒนากระบวนการ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การวิจัย & การพัฒนา

นวัตกรรมเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเราและผลักดันให้บริษัทของเราเติบโตแบบพลวัต tesa มีพนักงานสองร้อยคนทำงานที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ซึ่งพนักงานเหล่านี้ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อแปลงความคิดเรื่องนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การประยุกต์ใช้ และการแก้ปัญหาระบบแบบใหม่ และในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทุกปี tesa ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสำหรับการพัฒนาสิ่งใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 70 ชิ้นIcons_R&D

นวัตกรรม

ความสำเร็จของเราจะยิ่งใหญ่ได้เทียบเท่ากับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเรา เราทำการหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราจัดการกับกระบวนการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตำแหน่งของเราในฐานะเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตวิธีแก้ปัญหาระบบยึดติดได้เอง โดยมองออกถึงความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าของเรา และมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบยืดหยุ่นต่อความต้องการโดยเฉพาะและแนวโน้มของตลาด

เราสามารถทำรายได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของยอดการขายรวมด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกตลาดภายในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทของเรามีพลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมากเช่นนี้ เป็นนัยสำคัญในเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาองค์ประกอบเทปกาวใหม่และฐานงานเทคโนโลยี เป็นเครื่องประกันการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของเราให้คงอยู่ได้ในระยะยาว และปูทางให้เราเข้าสู่ท้องตลาด งานวิจัยที่ดำเนินในห้องปฏิบัติการของเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการนวัตกรรม

เรารับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจและเทคนิค วิเคราะห์ศักยภาพของตลาด และตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อม เป้าหมายอันดับแรกของเราเป้าหมายหนึ่ง คือ ยกเลิก หรือ ลดการใช้สารทำละลายลงไปเป็นอย่างมาก ในการกระบวนการผลิตของเรา

กระบวนการพัฒนาที่ tesa ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการใหญ่ สาม ประการ คือ การพัฒนาองค์ประกอบ การพัฒนากระบวนการ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหลักการสำคัญทั้งสามประการนี้อย่างใกล้ชิดเท่านั้นที่จะสามารถประกันกระบวนการนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จได้

สาม หลักการที่แตกต่าง – หนึ่ง เป้าหมายเดี่ยวร่วมกัน