ไรน์โฮลด์ ซินท์กราฟ
ไรน์โฮลด์ ซินท์กราฟ

ไรน์โฮลด์ ซินท์กราฟ

หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กร ดิจิตอล บริการขาย และการขายในภูิมิภาคตะวันออกกลางประวัติการศึกษา

1976 – 1980 มหาวิทยาลัยมันไฮม์ ปริญญา: "บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต"

ประสบการณ์ด้านอาชีพ

1981 – 1983 ฝ่ายการวางแผนและการควบคุม และกลยุทธ์ที่โรงงานกระดาษ Waldhof-Aschaffenburg
1984 – 1988 กรรมการผู้จัดการที่โรงงานสิ่งทอ Gauselfinger
1988 – 1994 ที่ปรึกษาที่ The Boston Consulting Group มิวนิคBeiersdorf AG / tesa 
1994 – 1996 หัวหน้าหน่วยธุรกิจ (BU) ระหว่างประเทศที่ tesa Automotive ฮัมบวร์ก
1997 – 1998 หัวหน้าฝ่ายการขายระหว่างประเทศของ tesa ฮัมบวร์ก
1999 – 2002 รองประธานด้านการตลาด และการขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์tesa SE
2002 – 2008 หัวหน้าหน่วยธุรกิจยานยนต์ และหน่วยธุรกิจการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจใหม่และการส่งออก ฮัมบวร์ก
2008 – 2012 หัวหน้าภูมิภาคยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ของ tesa บาร์เซโลนา
2012 – 2017 หัวหน้าภูมิภาคยุโรปตะวันตกของ tesa อัมสเตอร์ดัม
ตั้งแต่ 07/2017 รองประธานคณะกรรมการบริหารของ tesa SE หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กร ดิจิตอล บริการขาย และการขายในภูิมิภาคตะวันออกกลาง นอร์เดอร์สเต็ดท์