ประธานฝ่ายการเงิน tesa SE
ยาน คริสโทฟ เททซ์ (Jan Christoph Teetz)

ยาน คริสโทฟ เททซ์ (Jan Christoph Teetz)

ประธานฝ่ายการเงินประวัติการศึกษา

1990 – 1995 มหาวิทยาลัยเทคนิค ฮัมบวร์ก-ฮาร์บวร์ก ปริญญา: วิศวกรรมอุสาหการ มหาบัณฑิต (Industrial Engineer)

ประสบการณ์ด้านอาชีพ

Beiersdorf AG / tesa
1996 – 1998 ควบคุมโครงการ ห่วงโซ่อุปทาน tesa ฮัมบวร์ก
1998 – 2000 ควบคุมการตลาด หน่วยธุรกิจ Masking Systems tesa ฮัมบวร์ก
2000 – 2002 ผู้อำนวยการ ควบคุมบริษัท tesa tape, Inc., Charlotte, USA

tesa SE
2002 – 2005 หัวหน้า ฝ่ายควบคุมการตลาดและการขายระหว่างประเทศ
2005 – 2006 กรรมการผู้จัดการของ acos GmbH
ตั้งแต่ 2006 ประธานฝ่ายการเงิน tesa SE ฮัมบวร์ก

Read more