ประธานกรรมการบริหาร
ดร. โรแบร์ท เกเรเค (Dr. Robert Gereke)

ดร. โรแบร์ท เกเรเค (Dr. Robert Gereke)

ประธานกรรมการบริหารประวัติการศึกษา

1977 – 1982 มหาวิทยาลัยเทคนิค เบราน์ชไวก ปริญญา: เคมี มหาบัณฑิต (นักเคมีปริญญา)
1982 – 1986 มหาวิทยาลัยเทคนิค เบราน์ชไวก ปริญญา: PhD
1988 – 1990 มหาวิทยาลัยฮันโนเฟอร์ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง – เทคโนโลยี ยาง

ประสบการณ์ด้านอาชีพ

Continental AG
1986 – 1988 นักเคมีทดสอบมาตรฐาน การพัฒนาสารติดยึดเข็มขัดรัดหน้ายางรถยนต์และเหล็กกล้า
1988 – 1990 ผู้จัดการคุณภาพ ยางธรรมชาติ
1990 – 1993 หัวหน้าแผนกวิจัยวัสดุ

Beiersdorf AG / tesa
1993 – 1994 ห้วหน้าฝ่ายการบริหารคุณภาพ tesa
1994 – 1997 ผู้อำนวยการ การพัฒนาและวิศวกรรมประยุกต์ งานวิจัยและพัฒนา tesa
1997 – 1999 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หน่วยธุรกิจ Masking tesa
1999 – 2001 หัวหน้า หน่วยธุรกิจ Masking tesa

tesa SE
2001 – 2006 รองประธานกรรมการบริหาร tesa Industry
2006 – 2016 สมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัท
ตั้งแต่ 2016 ประธานกรรมการบริหาร tesa SE

Read more