Säker, smart, hållbar

Hållbarhet

Vilka faktorer avgör framtiden för förpackningar? Och hur ser framtidens förpackning ut? Det finns tre trender.

Text Isabel Überhoff

"Något finns mellan oss", funderar produkten och tittar längtansfullt på kunden. Naturligtvis, förpackningen. Och det är något bra. Förpackningen skyddar känsliga föremål och gör dem lättare att hantera, stapla och transportera. Förpackningen spelar dock även flera andra roller, från att vara ett marknadsföringsverktyg till en miljöförklaring. Förpackningar har blivit en egen produktklass: kreativ, innovativ, individuell – och även allt mer interaktiv. Säkerhet, smart förpackning och hållbarhet är de tre ämnena som hör till aktuella förpackningstrender.

Säkerhet

Inom global detaljhandel är frågan om produktsäkerhet allt oftare i fokus för tillverkare och kunder. Track & Trace-tekniker blir allt viktigare inom områden som säkra livsmedel, konsumentskydd och allmänt förfalskningsskydd. De stödjer spårbarhet och transparens längs leverantörskedjan. På grund av ökningen av förfalskade varor världen över har den här funktionen blivit ett måste för alla producenter, inte bara inom känsliga områden som läkemedels- och livsmedelsindustrin, utan inom alla sektorer.

 

ts-produkttjänster-markeringar-förhindra829363_crop16x9_9
Maximalt skydd mot manipulation, stöld- och produktbyte: Säkerhetsetiketter och tejp från tesa scribos® skyddar produkt- och transportförpackningar under hela logistikkedjan med ett enkelt igenkännbart bevis på första öppnande.

Som en ledande leverantör inom det här området kopplar tesa scribos® samman varor med den digitala världen. Särskilda förseglingslösningar markerar förpackningar med en etikett som tydligt anger första öppnande och förhindrar återanvändning. Unika produktidentiteter i kombination med onlinemoduler gör att enskilda produkter kan spåras genom alla produktions- och distributionskanaler hela vägen till kunden. Förutom kvalitetsgarantin för konsumenten säkerställer den "förseglade" förpackningen maximalt skydd mot förfalskning och säkerhet när det gäller produktkvalitet och ursprung.

Smart förpackning

Kombinationen av verkliga varor och digitala världar öppnar nya dörrar – från A för förstärkt verklighet (augmented reality) till Q för QR-kod – och omvandlar idén med "smart förpackning" till en toppsäljare. Målet är att göra förpackningarna till spännande förmedlare mellan tillverkare och kunder. Spektrumet utökas med varje teknisk innovation på det här området. Oavsett om det gäller spritdrycker eller leksaker: Multimedia och interaktiva element är redan integrerade i förpackningen inom flera olika produktkategorier.

smartpackaging3

RFID-applikationer, till exempel, hjälper till att spåra produktens resa till kunden (och tvärtom), medan speltypiska detaljer gör att kunden kan interagera med produkterna, återförsäljaren och/eller tillverkaren på ett lekfullt sätt. Det är som att korsa vinylinspelningar med MP3-spelare: I framtiden förväntas en utveckling av ännu fler förpackningar som kombinerar traditionella material som kartong med digitala tekniker.

ts_fördelar_minskagråmarknader_innehåll
En kombination av produktmarkering och digitala verktyg ger pålitligt skydd och innovativa produktupplevelser.
gamification

Vad är gamification?

Gamification är användning av speltypiska detaljer i en icke-spelkontext. Till exempel används gamification framgångsrikt inom reklam och underhållning som ett sätt att skapa kundlojalitet. Det används dock alltmer inom områden som träning och hälsa, ekologi eller vidareutbildning. Målet är att öka användarmotivationen för att interagera starkare med tillämpningarna. Gamifierade tillämpningar utnyttjar människors naturliga intresse av att delta i spel för att integrera dem i ett sammanhang som inte är relaterat till spelet.

Hållbarhet

Kravet från konsumenter och politiker på större hållbarhet genomsyrar också förpackningssektorn. Djävulen lurar ofta i detaljerna. Även små detaljer, som visningsfönster i plast eller plastbaserad förpackningstejp, kan göra i grunden återvinningsbara förpackningar skadliga för miljön. Men med detaljer som pappersbaserad förpackningstejp kan limmade pappkartonger fortsätta vara kompatibla med de vanliga pappers- och kartongåtervinningsprocesserna. Dessutom ger lösningsfria processer inom tejptillverkning samt hållbara och biobaserade råmaterial osynliga men ändå hållbart effektiva miljöfördelar.

tesa följer trenden mot mer papper istället för plast med tesa® 4313, en pappersbaserad universaltejp avsedd att försegla transportboxar av medelvikt. Ett antal tesa®-tejper tillverkas utan lösningsmedel. Material- och processorienterade innovationer som dessa ökar och kommer att ytterligare flytta fram miljökompatibiliteten för förpackningar.

 

pakcaging2

78 miljoner ton

Plastförpackningar cirkulerar världen över varje år. En tredjedel av dem hamnar okontrollerat i miljön som sopor.

Källa: WWF

"Vi har tejper i vår portfölj som inte kräver lösningsmedel under tillverkningsprocessen och vi fortsätter att utöka de nödvändiga teknikerna. Det här öppnar ny potential när det gäller hållbara fogar och förpackningar."

Alexander Weis

Grupproduktchef, General Industrial Markets

tesareseal

Ekologisk innovation enligt lag

Den 1 januari 2019 trädde den tyska förpackningslagen ("Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen" som betyder "Lagen om att cirkulera, återköpa och återvinna förpackningar") i kraft. Den är utformad för att uppmuntra tillverkare att göra förpackningar så resurseffektiva som möjligt. Avfallshanterare, å andra sidan, uppmuntras att främja förpackningar som enkelt kan återvinnas, med exempelvis ekonomiska incitament. Lagen är avsedd att hjälpa till att "förebygga eller minska effekterna av förpackningsavfall på miljön". En trend som även påverkar världen utanför det tyska initiativet.