Produktutveckling

Produktutveckling

Kunden som partnerKänna till kundens behov

IPM-PWP-Tryck_KeyVisual_72dpi
Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder, t.ex. inom tryckbranschen.

När det handlar om att lägga kablar hos biltillverkare, inom mobiltelefonproduktion hos stora elektronikonglomerat eller tryckprocesser inom tryck- och pappersindustrin känner tesas produkttillverkare till sina kunders produktionsprocesser mycket väl.

De arbetar hela tiden med att utveckla produkter för optimerade processer. Ytterligare produktinnovationer är riktade mot slutkonsumentmarknaden. Företaget försöker även komma in på nya marknader som medicintekniksektorn.
Det arbete som utförs av våra produktutvecklare omfattar planering, utförande och granskning av alla projektaktiviteter som krävs för att utveckla nya eller optimerade produkt- eller systemlösningar, lansera nya produkter på marknaden eller optimera produkter och processer.
För att uppnå detta är en omfattande förståelse av kundernas behov lika viktig som nära samarbete med forskningskollegor i de andra divisionerna.

Läs mer