Vi arbetar hela tiden med nya och optimerade självhäftande massor

Komponentutveckling

Grunderna för nya produkterKunskap om material och processer

Förutom enastående kunskap om marknaden är en ny utvecklings framgång först och främst beroende av en enorm kunskap om material och processer.
Användning av innovativa material och/eller produktionsprocesser är mycket ofta nyckeln till att tillhandahålla innovativa, banbrytande produktlösningar.

Inom detta område arbetar tesas vetenskapsmän, laboratorieforskare och tekniker kontinuerligt med att vidareutveckla de teknikplattformar som har utvecklats på tesa. De fokuserar särskilt på nya och vidareutvecklingar av ett brett spektrum av bindemedel.

Läs mer

Nya bindemedel och innovativ teknik

Naturgummi är bara en av många möjliga grundsubstanser som kan användas i ett tejprecept.
Naturgummi är bara en av många möjliga grundsubstanser som kan användas i ett tejprecept.

Nya polymeriseringsprocesser och formler möjliggör framgångsrik användning av självhäftande tejper inom fler och fler områden. Ett brett spektrum av baksidesmaterial och innovativa specialbeläggningar förbättrar hela tiden användningsmöjligheterna för dessa tekniker.
Etableringen av helt nya tekniker, exempelvis utvecklingen av innovativa bindemedel som är fria från lösningsmedel och därför mer miljövänliga är en särskild utmaning.

Lagarbete: Fruktbar mark för kreativa nya idéer

Vårt mål i det här avseendet är särskilt att säkerställa att företaget behåller sin konkurrenskraft på lång sikt. Att tidigt känna av material- och tekniktrender är lika viktigt för detta som effektiva samarbeten med processutvecklings- och produktutvecklingsdivisionerna.


Interaktionen mellan medarbetare från olika avdelningar samt olika yrkesområden ger ofta en fertil grogrund för kreativa nya idéer.

Läs mer