Utvecklingsprocesser på tesa baseras på tre huvudprinciper: Komponentutveckling, processutveckling och produktutveckling.

Forskning & utveckling

Innovation är grunden för vår framgång och den motor som driver på vårt företags dynamiska tillväxt. tesas tvåhundra anställda på våra egna laboratorier i Tyskland, USA, Japan, Singapore och Kina arbetar hela tiden med att omvandla innovativa idéer till nya produkter, tillämpningar och systemlösningar och med att förbättra befintliga produkter. Varje år söker tesa patent på i genomsnitt 70 nya utvecklingar.Ikoner_R&D

Innovationer

Vår framgång är bara så stor som fördelarna med våra produkter. Vi arbetar hela tiden med nya lösningar som hjälper våra kunder att organisera sina arbetsprocesser mer effektivt.
Vi stärker vår position som en av världens ledande tillverkare av självhäftande system genom att se våra kunders behov och önskemål och reagera flexibelt på särskilda krav och marknadstrender.
Vi uppnår nästan halva vår totala försäljningsavkastning med produkter vi har lanserat på marknaden under de senaste fem åren. Det faktum att vårt företag har sådan innovationskraft är strategiskt signifikant.
Vår utveckling av nya tejpkomponenter och tekniska plattformar säkerställer vår tillväxt och konkurrenskraft på lång sikt och banar väg för att vi ska komma in på nya marknader. Det forskningsarbete vi utför i våra labb är bara en del av innovationsprocessen.
Vi tar med ekonomiska och tekniska aspekter i beräkningen, analyserar marknadspotential och undersöker miljömässiga frågor. Ett av våra primära mål är att eliminera eller avsevärt minska användningen av lösningsmedel i våra produktionsprocesser.
Utvecklingsprocesser på tesa baseras på tre huvudprinciper: Komponentutveckling, processutveckling och produktutveckling. Endast nära samarbete mellan de tre divisionerna kan säkerställa en framgångsrik innovationsprocess.

Tre olika discipliner – Ett gemensamt mål