Thomas Fuchs

Thomas Fuchs

PersonalUtbildningsbakgrund

1976 – 1982 Universität zu Köln; Examen: Diplom-Kaufmann

Yrkeserfarenhet

VEGLA GmbH, Aachen
1983 – 1988 Assistent till personalchef Beiersdorf AG/tesa
1988 – 1989 Personalchef Produktion, Forskning & utveckling, Logistik
1989 – 1992 Personalchef Produktion, tesa-fabriken i Hausbruch
1992 – 1994 Personalchef System
1995 – 1998 Personalchef tesa-divisionen
1998 – 2000 Personalchef Konsulter tesa SE
sedan 2001 Vice VD, Personal