Verkställande styrelse: Handelsmarknader

Oliver Höfs

HandelsmarknaderUtbildningsbakgrund

1991 – 1997 Universität Lüneburg, Tyskland; Examen: Diplom-Kaufmann

Yrkeserfarenhet

Beiersdorf AG
1998 – 1999 Projektledare affärsenhet Fästning; Hamburg, Tyskland
1999 – 2002 Internationell produktchef, WWL, affärsenhet Fästning; Hamburg, Tyskland tesa AG
2002 – 2004 Regional marknadschef Elektronik, tesa Asia/Pacific; Singapore
2004 – 2006 Verkställande direktör, tesa Korea; Seoul
2006 – 2009 Verkställande direktör, tesa Greater China; Shanghai tesa SE
2009 – 2012 Vice ordförande affärsenhet Industri, Elektronik; Hamburg, Tyskland
2012 – 2015 Regionchef tesa Östeuropa; Budapest, Ungern
sedan 2016 medlem verkställande styrelse, Handelsmarknader