Verkställande direktör
Dr. Robert Gereke

Dr. Robert Gereke

Verkställande direktörUtbildningsbakgrund

1977 – 1982 Technische Universität Braunschweig; Examen: Diplom-Chemiker
1982 – 1986 Technische Universität Braunschweig; Examen: PhD
1988 – 1990 Universität Hannover; Vidare studier – Gummiteknik

Yrkeserfarenhet

Continental AG
1986 – 1988 Laboratoriekemist vidhäftningsutveckling av däckbälte och stål
1988 – 1990 Kvalitetschef naturgummi
1990 – 1993 Chef för materialforskningsavdelningen, Beiersdorf AG/tesa
1993 – 1994 Chef för kvalitetshantering tesa
1994 – 1997 Chef för utvecklings- och tillämpningsteknik, R&D tesa
1997 – 1999 Marknadschef, Affärsenhet Maskering tesa
1999 – 2001 Chef för affärsenheter Maskering, tesa SE
2001 – 2006 Vice verkställande direktör tesa Industry
2006 – 2016 Medlem av verkställande styrelse
sedan 2016 Verkställande direktör, tesa SE