Naturansvar keyvisual

Ansvar, certifieringar och säkerhetsinformation

Vår långa framgångshistoria baseras på mer än bara innovativa idéer, kvalitet och teknisk utveckling. Inflytelserika faktorer är även att ta ansvar för människor och miljö. Målet är att skydda ekologiska resurser och praktisera samhällsengagemang för att ha ett positivt inflytande på det samhälle vi lever i.Ansvar på tesa: socialt

Vi tar ansvar

Hållbar industri utgör grunden för våra globala affärsprocesser. Vårt fokus är riktat mot fyra aktivitetsområden: produkter, miljö, medarbetare och samhälle. Och allt detta är djupt förankrat i våra strategi- och ledningsrutiner.

 

Idag är tesa ett av världens ledande företag inom sektorn för självhäftningsteknik. Vår långa framgångssaga handlar inte bara om innovativa idéer, kvalitet och tekniska framsteg. Inflytelserika faktorer är även att ta ansvar för människor och miljö. Målet är att skydda ekologiska resurser och ha ett positivt inflytande på det samhälle vi lever och verkar i genom socialt engagemang.

 

Aktivitetsområden
Vi har integrerat de här hållbara affärspolicyerna i vår strategi och i medvetandet hos den verkställande styrelsen för tesa SE. Vi handlar proaktivt och koncentrerar oss på de fyra aktivitetsområdena produkter, miljö, medarbetare och samhälle. Kvalitet och säkerhet, skydd av resurser, respekt och rättvisa, samt att uppmuntra barn och unga människor är bara några aspekter som hör ihop med detta.

 

Du hittar detaljerad information om företagsansvar på tesa på www.tesa.com

Vi är certifierade

Certifikat

Säkerställa kvalitet genom att uppfylla internationella standarder. Förutom att hela tiden efterleva lokala lagar och regelverk ser vårt företag sin inriktning mot internationella kvalitets-, miljö- och arbetssäkerhetsstandarder som något mycket viktigt.

 

Se våra aktuella certifieringar på www.tesa.com

Säkerhetsinformation

Säkerhetsdatabladet (MSDS) innehåller information om egenskaperna hos ett visst ämne. Dessutom kan arbetare och utryckningspersonal snabbt utvärdera hur sådana ämnen ska hanteras på ett säkert sätt.

 

Du hittar mer information på www.tesa.com