Mikroflödessystem

Mikroflödessystem

Sortiment med vidhäftande förseglingsfilm för PCR-tillämpningar – säker försegling och enkel hantering.Sortiment med vidhäftande förseglingsfilm för PCR-tillämpningar

Våra förseglingsfilmer som är särskilt framtagna för PCR-cyklingstillämpningar är baserade på ett särskilt bindemedel som erbjuder en unik vidhäftningsprofil. Den permanenta vidhäftningen är optimerad för säker vidhäftning med olika typer av mikrotiterplattor under PCR-cykling. Den initiala vidhäftningen underlättar hantering, även med handskar, samt ompositionering – hög prestanda kombinerad med användarvänlighet. Våra PCR-förseglingsfilmer är tillverkade under renrumsförhållanden.