In-vitro-diagnostik

In-vitro-diagnostik

tesa-produkter, som är särskilt framtagna för IVD-tillämpningar, uppfyller höga krav avseende funktionalitet och bearbetningsbarhet.