För att undvika skador under transport kan tejp användas.
Avancerad säkring och skydd

Avancerad säkring och skydd

Rörliga delar på kopiatorer och skrivare måste säkras och skyddas under produktionsprocessen samt under transport. Det kan enkelt lösas med våra tejper.Våra lösningar för en säker transport