Pålitliga lösningar för vidhäftning och borttagning utan att lämna rester

Pålitliga lösningar för vidhäftning och borttagning utan att lämna rester

I och med våra Bond & Detach®-lösningar har vi revolutionerat omarbetningsförmåga genom att utveckla tejper som permanent monterar komponenter, men som går att ta bort för reparation eller återvinning utan att efterlämna rester.Vi har revolutionerat omarbetningsmöjligheterna

Eftersom elektronisk enhetsmontering innebär vissa omarbetningar har vi utvecklat ett omfattande sortiment produkter, som enkelt kan tas bort genom att dra tejpen, men som inte lämnar kvar några rester. Det här sparar tid och pengar om delar behöver bytas under monteringsprocessen. Medan tejper enkelt kan tas bort, är sortimentet även framtaget för långvariga monteringstillämpningar och ger ett mycket bra fäste.

Kombinationen av enastående fästförmåga och enkel borttagning är perfekt för många användningsområden inom konsumentelektronik. Var vill du använda den här tejpen?

Läs mer
Batterimontering – steg 1
Batterimontering – steg 2
Vidhäftning och restfri borttagning
Frånkopplat batteri

Appliceringsexempel

  • Batterimontering
  • Linsmontering
  • Komponentmontering
  • Produktionshjälpmedel
  • Tillfällig montering
Läs mer

Downloads