Klimatskal

Klimatskal

Från dekorativa väggbeklädnader till attraktiva fasader – våra tejper spelar en viktig roll vid vidhäftning av material som syftar till ett "rent", estetiskt tilltalande utseende.Certifikat och externa testrapporter

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – vindbelastning och vattengenomträngningstest
  • AAMA 501.6-09 – jordbävningstest på fasadelement
  • NBR 10821-3/11 – vatten- och luftgenomträngning för fasadelement
  • DIN EN 13501-1.2012 – klassificering av reaktion på eld
  • Cyklontestning enligt AS 1562.1, AS 4040.2/3 användbarhet och AS 4040.3 cyklisk simulerad vindbelastningstestning

Relaterade sidor