ACXplus-glasmontering
Strukturell glasning

Strukturell glasning

Stora perspektiv – våra dubbelhäftande tejper erbjuder hög prestanda i krävande miljöer.Stora perspektiv – våra dubbelhäftande tejper erbjuder hög prestanda i krävande miljöer.

Det finns två typer av strukturella glasningssystem: tvåsidiga och fyrsidiga. Varje design har sina specifika fördelar.

Tvåsidiga strukturella glasningssystem innefattar en kombination av mekanisk fixering och ett tejpfästningssystem. Två motsatta glaskanter fästs på en ram med tesa® ACXplus och de två andra motsatta sidorna fixeras mekaniskt. Med ett sådant system kan hög mekanisk säkerhet uppnås och två fixeringsmetoder (tejp och mekaniskt fäste) hjälps åt för att distribuera dynamiska krafter.

Fyrsidiga strukturella glasningssystem ger ett nästan ramlöst utseende. Under förfabriceringen fästs alla fyra sidorna av glaspanelen på en ram med tesa® ACXplus i en verkstadsmiljö. Dessa glasmoduler fästs sedan på understrukturen på byggplatsen och ger fasaden ett utseende av en platt glasyta. tesa® ACXplus överför den dynamiska belastningen, men vi rekommenderar ett mekaniskt dödlaststöd för glaset som inte syns på utsidan. Den tydliga fördelen med det här systemet är naturligtvis utseendet utan en synlig ram.

tesa® ACXplus har en enastående förmåga att kompensera statiskt, dynamisk och temperaturmässig belastning under komponentens hela livscykel. På grund av viskoelasticitet kan påfrestningar elimineras för att säkerställa ett säkert fäste.

Innan element som monteras med ett flytande bindemedel kan flyttas eller bearbetas vidare måste det flytande bindemedlet uppnå en hanteringsstyrka, som kan ta från några sekunder till flera timmar. De kan inte monteras isär för omarbete på ett enkelt sätt och bidrar till antalet kemikalier i en fabrik. Dessa kemikalier är avgörande för en hälsosam och ren arbetsmiljö på en produktionsanläggning.

Både flytande bindemedel och dubbelhäftande tejper kräver en appliceringsprocess i flera steg, eftersom förorening av underlag måste undvikas. Därför är rengöring av underlagen viktigt för båda fästmetoderna och kan inte undvikas. Precis som med flytande bindemedel kompenserar dubbelhäftande tejper för oregelbundna eller ojämna ytor. En fördel med dubbelhäftande tejper gentemot flytande bindemedel är användningen av tunnare produktlager, som gör mellanrummet mellan de fästa ytorna så liten som möjligt. Även flexibilitet när det kommer till att justera materialen med en tejp är möjlig om linern inte tagits bort helt. Det här stödjer en effektiv produktionsprocess. Eftersom ingen härdningstid behövs säkerställs en snabbare monteringstid.

Läs mer
Certifikat

Certifikat och externa testrapporter

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – vindbelastning och vattengenomträngningstest
  • AAMA 501.6-09 – jordbävningstest på fasadelement
  • NBR 10821-3/11 – vatten- och luftgenomträngning för fasadelement
  • DIN EN 13501-1.2012 – klassificering av reaktion på eld
  • Cyklontestning enligt AS 1562.1, AS 4040.2/3 användbarhet och AS 4040.3 cyklisk simulerad vindbelastningstestning
ACXplus glasgardinvägg
Strukturell glasning
Strukturell glasning

ACXplus glasgardinvägg

Strukturell glasning

Strukturell glasning

Nedladdningar

Relaterade sidor