tesa® Odstraňovač lepidla Adhesive Remover

  • Spoľahlivo odstraňuje zvyšky väčšiny lepiacich pások, lepov a štítkov
  • Vyparuje sa bez zanechania zvyškov
  • Sprej dosiahne dokonca aj na skryté a ťažko dostupné miesta
Všetky informácie o produkte
Podrobnosti o produkte Bezpečnostné pokyny Recenzie používateľov FAQs
Podrobnosti o produkte

Opis produktu

tesa_professional_mounting_adhesive_remover_60042_ap_001

Opis produktu

Odstraňovač lepidla tesa® je navrhnutý tak, aby ľahko odstraňoval zvyšky lepidla z plastových dielov, sklených a kovových povrchov.

  • Spoľahlivo odstraňuje zvyšky väčšiny lepiacich pások, lepov a štítkov
  • Vyparuje sa bez zanechania zvyškov
  • Sprej dosiahne dokonca aj na skryté a ťažko dostupné miesta
  • Bez silikónu

Bezpečnostné pokyny

Sú horľavé; kvapaliny tvoria výbušné zmesi so vzduchom; vytvárajú horľavé plyny s vodou alebo sú samy horľavé.
Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla; nádoby tesne uzavrite; skladujte na ohňovzdornom mieste.

Spôsobuje poškodenie zdravia, dráždi oči, pokožku alebo dýchacie orgány. Vo väčšom množstve vedie k smrti.
Nevdychujte, nedotýkajte sa a neprehĺtajte. Noste ochranný odev. Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Ľahnite si na bok do polohy na zotavenie. V prípade podráždenia pokožky alebo zasiahnutia očí vypláchnite vodou alebo vhodným prostriedkom.

Sú škodlivé pre vodné organizmy, toxické alebo veľmi toxické, akútne alebo s dlhodobými účinkami.
Likvidujte len v nebezpečnom odpade, nikdy nedovoľte, aby sa dostal do životného prostredia.

Súvisiace výrobky