Mikrofluidné systémy

Mikrofluidné systémy

Sortiment lepiacich tesniacich fólií určených na použitie v polymerázových reťazových reakciách – bezpečné tesnenie a jednoduchá manipulácia.Sortiment lepiacich tesniacich fólií určených na použitie v polymerázových reťazových reakciách (PCR)

Naše tesniace fólie špeciálne určené na cykly PCR obsahujú špeciálne lepidlo, ktoré ponúka jedinečný adhézny profil. Ich trvalá priľnavosť je optimalizovaná pre bezpečné prilepenie k rôznym typom mikrotitračných doštičiek počas cyklov PCR. Ich počiatočná adhézia sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou a premiestňovaním aj v rukaviciach. Sú zárukou vysokého výkonu v kombinácii s optimalizáciou pre používateľa.  Naše tesniace fólie PCR sa vyrábajú v čistých podmienkach.