Obvodový plášť budovy
Obvodový plášť budovy

Obvodový plášť budovy

Naše pásky zohrávajú dôležitú úlohu pri lepení materiálov, ktorých úlohou je vytvoriť „čistý“, estetický vzhľad, počnúc ozdobnými obkladmi stien až po atraktívne fasády.Certifikáty a správy o externých skúškach

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – skúška zaťaženia vetrom a prenikania vody
  • AAMA 501.6-09 – skúška odolnosti fasádnych prvkov proti zemetraseniu
  • NBR 10821-3/11 – prenikanie vody a vzduchu cez fasádne prvky
  • DIN EN 13501-1.2012 – klasifikácia reakcie na oheň
  • Skúška odolnosť proti cyklónu podľa AS 1562.1, AS 4040.2/3 prevádzkyschopnosť a skúšanie cyklicky simulovanej záťaže vetrom AS 4040.3

Súvisiace stránky