Obvodový plášť budovy

Obvodový plášť budovy

Naše pásky zohrávajú dôležitú úlohu pri lepení materiálov, ktorých úlohou je vytvoriť „čistý“, estetický vzhľad, počnúc ozdobnými obkladmi stien až po atraktívne fasády.Certifikáty a správy o externých skúškach

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – skúška zaťaženia vetrom a prenikania vody
  • AAMA 501.6-09 – skúška odolnosti fasádnych prvkov proti zemetraseniu
  • NBR 10821-3/11 – prenikanie vody a vzduchu cez fasádne prvky
  • DIN EN 13501-1.2012 – klasifikácia reakcie na oheň
  • Skúška odolnosť proti cyklónu podľa AS 1562.1, AS 4040.2/3 prevádzkyschopnosť a skúšanie cyklicky simulovanej záťaže vetrom AS 4040.3

Súvisiace stránky