Páska ACXplus na montáž sklenených panelov

Štrukturálne zasklievanie

Veľká perspektíva – naše obojstranné lepiace pásky zabezpečia vysoký výkon aj v náročných podmienkach.Veľká perspektíva – naše obojstranné lepiace pásky zabezpečia vysoký výkon aj v náročných podmienkach.

Existujú dva typy systémov štrukturálneho zasklenia: dvoj a štvorstranné Každá konštrukcia má svoje špecifické výhody.

Dvojstranné systémy štrukturálneho zasklenia zahŕňajú kombináciu mechanického upevnenia a systém lepenia páskou. Pomocou pásky tesa® ACXplus sú k rámu prilepené dva protiľahlé okraje skla a dve ďalšie protiľahlé strany sú spojené mechanicky. Tento systému zaistí vysokú mechanickú bezpečnosť, nakoľko dve metódy upevnenia (páska a mechanický upevňovací prvok) pomáhajú rozložiť dynamické sily.

Štvorstranné systémy štrukturálneho zasklenia docielia skoro bezrámový vzhľad. Pri výrobe prefabrikátov v dielenskom prostredí sa štyri strany skleneného panela upevnia k rámu pomocou pásky tesa® ACXplus. Tieto sklenené moduly sa potom na stavenisku upevňujú na podklad a fasáde dávajú vzhľad plochého skleneného povrchu. Páska tesa® ACXplus prenáša dynamické zaťaženie. V prípade skla, ktoré nie je viditeľné z vonkajšej strany, však odporúčame mechanické zaťaženie vlastnou hmotnosťou. Jednoznačnou výhodou týchto systémov je, samozrejme, bezrámový vzhľad.

Páska tesa® ACXplus má vynikajúcu schopnosť kompenzovať statickú, dynamickú a tepelnú záťaž po celú dobu životnosti komponentu. Vďaka viskoelastickému správaniu sa záťaž rozkladá, aby bol spoj bezpečný.

Skôr než možno prvky, ktoré sú spájané tekutým lepidlom, presunúť a ďalej spracovať, musí lepidlo dosiahnuť manipulačnú pevnosť, čo môže trvať niekoľko sekúnd a niekedy aj pár hodín. Vo výrobnom závode sa nedajú ľahko rozmontovať na prepracovanie a musia sa ošetriť množstvom chemikálií. Tieto chemikálie zohrávajú úlohu z hľadiska nezávadného a čistého pracovného prostredia vo výrobnom závode.

Tekuté lepidlá aj obojstranné pásky si vyžadujú viacfázovú aplikáciu, pretože je potrebné zabrániť znečisteniu podkladov. Preto je pre obidve metódy spájania dôležité a nevyhnutné očistenie podkladov. Obojstranné pásky kompenzujú nepravidelné a nerovné povrchy rovnako ako tekuté lepidlá. Výhodou obojstranných pások oproti tekutým lepidlám je použitie tenších vrstiev výrobku, čo zabezpečí najmenšie možné medzery medzi lepenými povrchmi. Páska dokonca umožňuje flexibilitu pri nastavení materiálov, ak sa krycia vrstva úplne neodstráni. To podporuje efektívny výrobný proces. Nakoľko nie je potrebné čakať na vytvrdnutie, montáž je rýchlejšia.

Prečítajte si viac
Osvedčenie

Certifikáty a správy o externých skúškach

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – skúška zaťaženia vetrom a prenikania vody
  • AAMA 501.6-09 – skúška odolnosti fasádnych prvkov proti zemetraseniu
  • NBR 10821-3/11 – prenikanie vody a vzduchu cez fasádne prvky
  • DIN EN 13501-1.2012 – klasifikácia reakcie na oheň
  • Skúška odolnosti proti cyklónu podľa AS 1562.1, AS 4040.2/3 prevádzkyschopnosť a skúšanie cyklicky simulovanej záťaže vetrom AS 4040.3
Páska ACXplus pre sklenené závesné steny
Štrukturálne zasklievanie
Štrukturálne zasklievanie

Páska ACXplus pre sklenené závesné steny

Štrukturálne zasklievanie

Štrukturálne zasklievanie

Stiahnuť

Súvisiace stránky