Páska ACXplus na priame lepenie

Spájanie stavebných panelov

Naše pásky zabezpečia estetický vzhľad počnúc ozdobnými obkladmi stien až po atraktívne fasády.Pásky tesa zohrávajú dôležitú úlohu pri lepení materiálov, ktorých úlohou je vytvoriť „čistý“, estetický vzhľad, počnúc ozdobnými obkladmi stien až po atraktívne fasády, a to najmä v porovnaní s mechanickými upevňovacími prvkami. Stavebné panely (hliníkové, kompozitné, kovové panely alebo panely z vysokotlakových laminátov) sú vďaka páske tesa® ACXplus trvalo prilepené k podkladu. Obojstranná páska si nevyžaduje žiadny podporný materiál a generuje menej odpadu. Čisté výrobné závody s menšou produkciou odpadu zvyšujú úroveň pracovného prostredia. S našimi obojstrannými páskami dosiahnete rýchlu aplikáciu, pretože si nevyžadujú čas na vytvrdnutie a spojené prvky môžete rovno použiť v ďalšom spracovaní. Tým je zaručený kontinuálny výrobný proces, ktorý si nevyžaduje žiadne zariadenie na špeciálne podmienky skladovania.

Metóda priameho lepenia

Skrytá montáž hliníkových kompozitných panelov na kovové podklady:

  • Neviditeľný a optimálny estetický dizajn
  • Bez poškodenia materiálu pri použití
  • Odolné proti vode a vhodné na vonkajšie použitie
Prečítajte si viac

Certifikáty a správy o externých skúškach

  • ASTM E284-04, 330-02, 331-00 – skúška zaťaženia vetrom a prenikania vody
  • AAMA 501.6-09 – skúška odolnosti fasádnych prvkov proti zemetraseniu
  • NBR 10821-3/11 – prenikanie vody a vzduchu cez fasádne prvky
  • DIN EN 13501-1.2012 – klasifikácia reakcie na oheň
  • Skúška odolnosti proti cyklónu podľa AS 1562.1, AS 4040.2/3 prevádzkyschopnosť a skúšanie cyklicky simulovanej záťaže vetrom AS 4040.3  
Stavebné panely
Stavebné panely
Stavebné panely
Stavebné panely

Stavebné panely

Stavebné panely

Stavebné panely

Stavebné panely

Stiahnuť