Awards and Ratings

Ocenenia a hodnotenia

Hodnotenia a rebríčky potvrdzujú náš jasný záväzok k trvalej udržateľnosti. Výsledky týchto hodnotení sú základom pre opatrenia na neustále zlepšovanie.

Odhodlanie víťaziť a umiestňovať sa v rebríčkoch

1000px-Cdp_logo_as_of_2017.svg

CDP

Spoločnosť tesa získala známku B za svoju reakciu na zmenu klímy. CDP je nezisková charitatívna organizácia, ktorá prevádzkuje globálny systém zverejňovania informácií pre investorov, spoločnosti, mestá, štáty a regióny s cieľom riadiť ich vplyvy na životné prostredie.

EcoVadis

Spoločnosť tesa má na kolaboratívnej platforme EcoVadis zameranej na monitorovanie výkonu v oblasti trvalej udržateľnosti strieborný status. Podľa platformy EcoVadis spoločnosť tesa patrí v tomto odvetví k 13 % najlepšie hodnotených spoločností.

csr medal silver

Our Commitment to Sustainability
Trvalá udržateľnosť
Náš záväzok k trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac
Our Strategy for the Future
Stratégia
Viac trvalej udržateľnosti, viac inovácií
Prečítajte si viac
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Naše zameranie – Naši zákazníci
Prečítajte si viac
For Our Environment
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Prečítajte si viac
For Employees and Society
Spoločnosť
Pre zamestnancov a spoločnosť
Prečítajte si viac
Správa o trvalej udržateľnosti
Správa o trvalej udržateľnosti
Prečítajte si našu správu o trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac