Bezpečné, inteligentné, trvalo udržateľné

Bezpečné, inteligentné, trvalo udržateľné

Trvalá udržateľnosť

Ktoré faktory určujú budúcnosť obalov? A ako bude vyzerať obal budúcnosti? Existujú tri trendy.

Text Isabel Überhoff

„Niečo medzi nami stojí,“ pomyslí si výrobok pri pohľade na spotrebiteľa. Samozrejme, obal. A to je dobre. Obal chráni citlivý tovar a pomáha pri manipulácii, skladovaní a preprave. Obaly však teraz zohrávajú aj rôzne ďalšie úlohy: od marketingových nástrojov až po ekologický postoj. Obal sa stal samostatnou triedou výrobkov. Je tvorivý, inovatívny, individuálny a čoraz viac aj interaktívny. Bezpečnosť, inteligentné obaly a trvalá udržateľnosť sú tri témy týkajúce sa súčasných trendov v oblasti balenia.

Bezpečnosť

V globálnom maloobchodnom svete je bezpečnosť výrobkov čoraz častejšie stredobodom pozornosti výrobcov a zákazníkov. Technológie Track & Trace stále častejšie vstupujú do hry v oblastiach, ako sú bezpečné potraviny, ochrana spotrebiteľa a všeobecná ochrana pred falšovaním. Podporujú sledovateľnosť a transparentnosť v dodávateľskom reťazci. Vzhľadom na celosvetový nárast falšovaného tovaru sa táto vlastnosť stala nevyhnutnosťou pre každého výrobcu nielen v citlivých oblastiach, ako je farmaceutický a potravinársky priemysel, ale vo všetkých odvetviach.

 

ts-productsservices-markings-prevent829363_crop16x9_9
Maximálna ochrana pred neoprávnenou manipuláciou, krádežou a výmenou produktu: Bezpečnostné štítky a lepiace pásky tesa scribos® chránia produkt a prepravné obaly v celom logistickom reťazci s ľahko rozpoznateľným dôkazom prvého otvorenia.

Spoločnosť tesa scribos®, ako popredný poskytovateľ riešení v tejto oblasti, spája tovar s digitálnym svetom. Špeciálne tesniace roztoky označujú balenie štítkom, ktorý zreteľne označuje prvé otvorenie a bráni opätovnému naplneniu. Jedinečné identity produktov v kombinácii s online modulmi umožňujú sledovanie jednotlivých produktov vo všetkých výrobných a distribučných kanáloch až po zákazníka. Popri záruke kvality pre spotrebiteľa zaisťuje „zapečatený“ obal maximálnu ochranu pred falšovaním a bezpečnosť z hľadiska kvality a originality výrobkov.

Inteligentné balenie

Kombinácia originálneho tovaru a digitálnych svetov otvára nové dvere (od rozšírenej reality po QR kód) a myšlienku „inteligentného obalu“ mení na špičkovú predajnú vlastnosť. Cieľom je zmeniť obal na zaujímavého sprostredkovateľa medzi výrobcami a zákazníkmi. Spektrum sa rozširuje s každou technologickou inováciou v tejto oblasti. Či už ide to liehoviny alebo hračky. V rôznych kategóriách výrobkov sú multimediálne a interaktívne prvky už integrované do balenia.

smartpackaging3

Napríklad aplikácie RFID pomáhajú pri sledovaní cesty produktu k zákazníkovi (a naopak), zatiaľ čo prvky gamifikácie umožňujú spotrebiteľom hravo komunikovať s výrobkami, predajcom a/alebo výrobcom. Je to ako kríženie vinylových nahrávok s MP3 prehrávačmi: v budúcnosti sa bude vyvíjať čoraz viac obalov, ktoré kombinujú tradičné materiály, ako je lepenka, s digitálnymi technológiami.

ts_Benefits_ReduceGreyMarkets_Content
Kombinácia označovania výrobkov a digitálnych nástrojov poskytuje spoľahlivú ochranu a inovatívne použitie výrobkov.
gamifikácia

Čo je to gamifikácia?

Gamifikácia je použitie prvkov typických pre hru v nehernom kontexte. Gamifikácia sa úspešne využíva, napríklad, v reklame a v zábavnom priemysle ako prostriedok na vytváranie lojality zákazníkov. Stále viac sa však využíva aj v oblastiach ako fitnes a zdravie, ekológia alebo ďalšie vzdelávanie. Cieľom je zvýšiť motiváciu používateľov k intenzívnejšej interakcii s aplikáciami. Gamifikované aplikácie využívajú prirodzený záujem ľudí zapájať sa do hier s cieľom integrovať ich do témy, ktorá s touto hrou nesúvisí.

Trvalá udržateľnosť

Výzva spotrebiteľov a politikov na väčšiu mieru trvalej udržateľnosti sa odráža aj v obalovom priemysle. Diabol je často v detailoch. Aj malé prvky (napr. priehľadné plastové okienka alebo pásky na obaly na báze plastov), môžu zmeniť recyklovateľné obaly na obaly škodlivé pre životné prostredie. Zlepené lepenkové škatule s prvkami, ako sú papierové baliace pásky, si však zachovávajú kompatibilitu s bežnými procesmi recyklácie papiera a lepenky. Procesy bez použitia rozpúšťadiel pri výrobe lepiacej pásky, ako aj trvalo udržateľné a biologické suroviny navyše poskytujú neviditeľné a pritom trvalo udržateľné výhody z hľadiska efektívnej ochrany životného prostredia.

Spoločnosť tesa sa riadi trendom smerujúcim k väčšiemu použitiu papiera namiesto plastov prostredníctvom papierovej pásky tesa® 4313, ktorá sa dá univerzálne použiť na utesnenie prepravných škatúľ strednej hmotnosti. Množstvo pások značky tesa® sa vyrába bez rozpúšťadiel. Inovácie zamerané na materiál a procesy, ako sú tieto, sú na vzostupe a budú ešte viac podporovať ekologickú kompatibilitu obalov.

 

balenie2

78 miliónov ton

plastových obalov cirkuluje každý rok na celom svete. Tretina z nich končí nekontrolovane v životnom prostredí ako odpad.

Zdroj: WWF

„V našom portfóliu máme lepiace pásky, ktoré počas výrobného procesu nepotrebujú rozpúšťadlá, a neustále rozširujeme potrebné technológie. Vďaka tomu sa vytvoril ďalší potenciál v oblasti udržateľného lepenia a balenia.“
Alexander Weis

produktový manažér Skupiny, všeobecné priemyselné trhy

tesareseal

Ekologická inovácia podľa zákona

Dňa 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nemecký zákon o obaloch („Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen“, t. j. zákon o uvádzaní obalov do obehu, vykupovaní a kvalitnej recyklácii obalov). Jeho cieľom je povzbudiť výrobcov k tomu, aby pri balení používali zdroje čo najefektívnejšie. Spoločnostiam zameraným na likvidáciu obalov sa odporúča, aby propagovali obaly, ktoré sa dajú ľahko recyklovať, napríklad prostredníctvom finančných stimulov. Tento zákon má pomôcť „predchádzať dopadom súvisiacim s odpadom z obalov na životné prostredie alebo ich má pomôcť znižovať“. Trend, ktorý sa celosvetovo presadzuje aj nad rámec nemeckej legislatívnej iniciatívy.